1. Dades
El web www.atlesdebarcelona.cat, és un web de difusió cultural, no comercial, que no demana dades personals i el propietari és una persona física.
Titular: Ramon Soley
Contacte: info@atlesdebarcelona.cat

2. Validesa de la informació 
Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. Ramon Soley es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment, en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran vigents i aplicables des d’aquesta data a tots els usuaris del web.

3. Propietat intel·lectual 

Els dissenys gràfics, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a http://www.atlesdebarcelona.cat estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat

intel·lectual i industrial a favor de Ramon Soley i no permet la reproducció i / o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit de Ramon Soley.

L’usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il · lícites. OPCIÓ A) Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual corresponen als autors de cada obra i la resta d’informació continguda en aquesta web a Atles de Barcelona.

OPCIÓ B) Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual corresponen a Ramon Soley i als seus descendents legals

Ramon Soley vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a la seva pàgina web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

4. Limitació de responsabilitat

Ramon Soley no garanteix que virus o altres elements nocius puguin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en fitxers o en documents electrònics per l’ús del servei de consulta on-line. En conseqüència Ramon Soley no respon pels danys i perjudicis que aquestes adversitats puguin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Ramon Soley no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest web site i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertext que possibilitin, a través del lloc, accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de Ramon Soley. Ramon Soley no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que poguessin derivar d’aquesta informació.

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos en aquest lloc web.

5. Utilització de cookies
L’Atles de Barcelona no utilitza cookies.