1

BRAUN, Georg; HOGENBERG, Frans

Colònia [Köln], 1572
1
1
1

BARCELONA [s.] · [s.] · [t.]

BARCINO, quae vulgo Barcelona dicitur … Hac Florianus de Campo [i.e.] · [i.iz.] · [b.l.]

17 x 47,2 cm

In

Civitates Orbis Terrarum, Liber Primus. Coloniae Agrippinae MDLXXII. A2. Imperatori Caesari Rudolpho II … Georgius Braun, et Franciscus Hogenbergius ded. consecrantg.

Coloniae Agrippinae. Apud Petrum à Brachel. Fol. (Latin 1575, 1577, 1582, 1588?, 1593, 1597, 1612, 1623, 1624), (german 1574, 1582?), (french 1575, 1576, 1579).

 

Nota

Imprès en la part superior del foli 5.T1. La part inferior és ocupada per una vista de Granada en les primeres impressions i, posteriorment, per una d’Écija signada per Georgius Hoefnagle (Hoefnagel) i datada el 1567. La part gravada mesura 32,5 x 47,2 cm.

Impreso en la parte superior del folio 5.T1. La parte inferior contiene en las primeras impresiones una vista de Granada sustituida después por una de Écija, firmada por Georgius Hoefnagle (Hoefnagel) y fechada en 1567. La parte grabada mide 32,5 x 47,2 cm.

Printed on the upper part of folio 5.T1. In the early editions, the lower part is occupied by a view of Granada, and in subsequent editions by a view of Ecija, signed by Georgius Hoefnagle (Hoefnagel) and dated 1567. The engraved part measures 32.5 x 47.2 cm.

Variants · Variantes

A: La reproduïda · La reproducida. · The version shown.

B: Elimina la cartel·la [i.e.]. És el núm. 2 · Elimina la cartela [i.iz.]. Es el núm. 2. · The cartouche is not shown. [b.l]. This is no. 2.

Previous
1 / 747