129

Anònim · Anónimo · Anonymous

Amsterdam, 1706
129
129

BARCELONA [s.] · [s.] · [t.]

[Llegenda] · [Leyenda] · [Legend] A.-E. [s.d.] · [s.d.] · [t.r.]

19,6 x 26,4 cm

[Foli] · [Folio] · [Folio]

41,6 x 33 cm

Nota

Situat a la part superior d’un foli la part inferior del qual és ocupada per un calendari imprès tipogràficament: PRINCELYCKE ALMANACH, voor’t Jaer ons Heeren, 1706.

 

Situado en la parte superior de un folio, la parte inferior del cual está ocupada por un calendario impreso tipográficamente: PRINCELYCKE ALMANACH, voor’t Jaer ons Heeren, 1706.

 

Situated on the upper part of a folio, the lower part of which is occupied by a calendar printed typographically: PRINCELYCKE ALMANACH, voor’t Jaer ons Heeren, 1706.

Variants · Variantes

A: És la làmina núm 128. · Es la lámina núm 128. · This is plate no. 128.

B: La reproduïda. · La reproducida. · The version shown.