130

JODEN; MONNY

Amsterdam, 1706
130
130

Het verlaten en opbreeken der Franse Vlooten en Leeger voor Barcelona. op den 12 May. 1706 [s.] · [s.] · [t.] Joden.F.Monny St. [s.d.] · [s.d.] · [t.r.]

Son Eclips op den 12 May 1706 [s.e.] · [s.iz.] · [t.l.]

[Llegendes] · [Leyendas] · [Legends] a.-e. [s.] · [s.] · [t.]

19 x 25 cm

[Foli] · [Folio] · [Folio]

39,3 x 29,5 cm

Nota

Situat en la part superior d’un full, a la part inferior del qual hi ha un text de tres columnes tipogràfiques encapçalades pel títol: Verhaal van’t opbreeken der Fransen voor / BARCELONA; en les quals es descriu la derrota de les forces franceses el 12 de maig de 1706.

 

Situado en la parte superior de un folio, cuya parte inferior contiene un texto de tres columnas tipográficas con el título: Verhaal van’t opbreeken der Fransen voor / BARCELONA; donde se describe la derrota de las fuerzas francesas el 12 de mayo de 1706.

 

Situated on the upper part of a single sheet, the lower part of which is occupied by a text in three typographic columns headed by the title: Vershaal van’t opbreeken der Fransen voor / BARCELONA; which describes the defeat of the French forces on the 12th of May 1706.