135

SLUYTER, Pieter; DAMME, Andries van

Amsterdam, 1706
135

BARCELONA [i.] · [i.] · [b.]

P. Sluyter Sculp. [i.e.] · [i.iz.] · [b.l.]

15 x 26,7 cm

[Plànol] · [Plano] · [Plan]

8 x 14,3 cm

[Foli] · [Folio] · [Folio]

48 x 41,5 cm

[Text tipogràfic:] · [Text tipográfico:] · [Typographic text:]

NAAUWKEURIGE AFBEELDING /

EN BESCHRYVING VAN DE VERMAARDE STADT /

B A R C E L O N A, /

Benevens een kort verhaal van het laatste Beleg dezer Vesting door de samengevoegde / Fransche en Spaansche Krygsmagten. [s.] · [s.] · [t.]

VERKLAARING / der / TWEEZY / TAFEREELEN. /

I. taf … Hier reykt Geregtigheyd … Aan Barcelonaas linker zy. [s.e.] · [s.iz.] · [t.l.]

II. Taf. / Wat maakt … reets in schildery. [s.d.] · [s.d.] · [t.r.]

Tot Amsterdam by ANDRIES van DAMME, Boekverkooper bezyden de Beurs, 1706. [i.] · [i.] · [b.]