146

Anònim · Anónimo · Anonymous

Barcelona, 1706
146

8,2 x 11 cm

In

CANSO NOVA, / AB LA QUAL BREUMENT SE / RELATA LO SITI DE BARCELONA, / del Any 1706. [s.] · [s.] · [t.]  15, 7 x 11,5 cm

Nota

És la mateixa planxa de les làmines núm. 147 i 148.

Es la misma plancha de las láminas núms. 147 y 148.

This is the same plate as used for sheets no. 147 and 148.