156

Anònim · Anónimo · Anonymous

156

Barcelona [i.] [dins del gravat] · [i.] [dentro del grabado] · [b.] [in the engraving]

[Llegenda] · [Leyenda] · [Legend] B, P, *, H [i.e.] · [i.iz.] · [b.l.]

22 x 32 cm

Nota

Plànol realitzat pels defensors de la ciutat durant el seu setge i que representa les batalles dels baluards del Portal Nou i de Santa Clara (12-14 d’agost de 1714).

Plano realizado por los defensores de la ciudad durante su sitio y que representa las batallas de los baluartes del Portal Nou y de Santa Clara (12-14 de agosto de 1714).

Plan made by the defenders of the city during the siege, representing the battles for the bastions of Portal Nou and Santa Clara (12th-14th August 1714).