163

SANTA CRUZ I LUNELLE, Francesc; DIETEL, Franz Ambros; GHELEN, Johannes van

Viena [Wien], 1716-1718
163

BARCINO MAGNA PARENS [s.] · [s.] · [t.]

AUGUSTISSIMO / ROMAN IMPERAT CAROLO / SEMPER INVICTO HISPAN: REG / CATHOLICO BARCHINONEN / COMITI ET PATRI / Hanc Barchinonae … O.D.C. /

Fran.cus Sta. Cruz Ca- / talanus / 1716.

Franci Amb: Dietell fc. Viè [i.d.] · [i.d.] · [b.r.]

[A la part inferior text tipogràfic:] · [En la parte inferior texto tipográfico:] · [In the bottom part of the typographic text:]

ESPLICACION DEL PLANO … A.-Z.; 1.-54. VIENA, En la Emprenta de JUAN VAN GHELEN, Impressor de S.M.C. y C. / y de su Superior Consejo de España. Año de 1718. [i.e.] · [i.iz.] · [b.l.]

EXPLICATIO ICHNOGRAPHIAE … A.-Z.; 1.-54. / VIENNAE, Typis JOAN. VAN GHELEN, S.C. M. & C. Aulae Typographi, 1718. [i.d.] · [i.d.] · [b.r.]

91 (71,5) x 138 cm