170

DECKER I, Paul; DECKER II, Paul; CORVINUS, Johann August; WOLFF, Jeremias

Augsburg, c. 1720
170

Die / Anländung Königs / CAROLI / in / Catalonien, / und / Erfolgter Einzug / in / Barcelona. [s.] · [s.] · [t.]

Lo Sbarco in Catalonia del Re Carlo / ed Intrada sua in Barcelona. / Havendosi risolto ‘l Rè Carolo III. d’assistere in Persona, … sua Intrada sollene a Barcellona, fu ricevuta da tutti quelli Citadini con grand Giubilo [i.] · [i.] · [b.]

Paul Decker Iun. del. [i.e.] · [i.iz.] · [b.l.]

Paul Decker Archit. invent. et del. [i.e.] · [i.iz.] · [b.l.]

Cum Grat. et Privil. Sac. Caes. Majest. [i.] · [i.] · [b.]

I. Wolff excud. Aug. V. [i.d.] · [i.d.] · [b.r.] Ioh. August. Corvinus Sculpsit. [i.d.] · [i.d.] · [b.r.] 21. [i.d.] · [i.d.] · [b.r.]

 

48,8 (21,1) x 36,2 (24,2) cm

Variants · Variantes

A: La inscripció de la cartel·la inferior és en alemany. És la làmina núm. 167. · La inscripción de la cartela inferior en alemán cambia. Es la lámina núm. 167. · The inscription in German in the bottom cartouche has been changed. This is plate no. 167.

B: La reproduïda. · La reproducida. · The version shown.

C: Canvia en sentit correcte la situació del port i de la ciutat. · Cambia en sentido correcto la situación del puerto y de la ciudad. · The siting of the port and the city has been corrected.