19

BOISSEAU, Jean

París, 1645
19

NOVVELLE DESCRIPTION DE LA FAMEVSE VILLE DE BARCELONE CAPPITALLE DE LA PROVINCE DE CATALOGNE [s.] · [s.] · [t.]

A Paris chez Iean Boisseau, en l’Isle du Palais, /

a la Royalle Fontaine de Iouuenec [Jouvence], 1645 [i.d.] · [i.d.] · [b.r.]

Explication des lettres et chiffres / de la presente figure [:] A-V [i.e.] · [i.iz.] · [b.l.]

 

27,9 (25,3) x 72 cm

Estampat en dos fulls.
· Estampado en dos hojas.
· Printed on two sheets.

Variants · Variantes

A: La reproduïda. · La reproducida. · The version shown.

B: Explication des Lettres et chiffres … A-Z, 1-8 [i.]. Apareixen edificacions a les rodalies i a la part exterior de la muralla de la Rambla (Raval). Canvis a l’estructura de la catedral i a la d’alguns edificis. A l’escut de la ciutat, l’àguila és substituïda per la creu de Sant Jordi. Núm. 20. · [i.]. Aparecen edificaciones en las cercanias y en la parte exterior de la 

 

muralla de la Rambla (Raval). Cambios en la estructura de la catedral y en la de algunos edificios. En el escudo de la ciudad, el águila es remplazado por la cruz de San Jorge. Núm. 20. · [b.]. Buildings are shown on the outskirts and the area beyond the walls of the Rambla (Raval). There are changes to the Cathedral structure and a number of other buildings. In the city coat of arms, the eagle is replaced by the cross of St. George. no. 20.

 

C: A Paris chez Lou Boissevin a la rue St Jacques a limage Ste Geneviefve [i.d.]. Núm. 21. · [i.d.]. Núm. 21. · [b.r.]. no. 21.

D: A Paris chez [elimina tota la resta, i.d.]. Núm. 22. · [elimina todo lo restante, i.d.]. Núm. 22. · [everything else is removed, b.r.]. no. 22.