207

MONDHARE, Louis-Joseph; [RIGAUD, Jacques]

207

[Barcelona]

PRISE DE BARCELONNE [inscripció invertida] · [inscripción invertida] · [inscription reversed] · [s.] · [s.] · [t.]

Prise de Barcelonne par les francois aux ordres de M.r le Comte d’Harcourt [i.] · [i.] · [b.]

 

22,5 (20,2) x 40,6 cm

 

Vista òptica · Vista óptica · Optical view

Nota

Reprodueix la quarta làmina de la sèrie de J. Rigaud núm. 180, per mostrar un setge anterior.

Reproduce la cuarta lámina de la serie de J. Rigaud núm. 180, para mostrar un asedio anterior.

Reproduces the fourth plate of the series by J. Rigaud no. 180 to depict an earlier siege.

Previous
207 / 747
Next