208

CHÉREAU II, Jacques-Simon; [RIGAUD, Jacques]

208

VUE DU SIEGE DE BARCELONE. CIUDAD DE BARCELONE ASITEADA. [inscripció invertida] [s.] · [inscripción invertida] [s.] · [inscription reversed] [t.]

N°. 20 [s.d.] · [s.d.] · [t.r.]

Vue perspective du siége de la Ville de Barcelone [i.e.] · [i.iz.] · [b.l.]

Ciudad de Barcelone asiteada [i.d.] · [i.d.] · [b.r.]

A Paris chez J. Chereau rue St.. Jacques au dessus de la Fontaine St.. Severin n°. 257 [i.] · [i.] · [b.]

 

26,8 (25) x 39,5 cm

Nota

La paraula “Barcelone” és manuscrita, sobre la correcció del nom d’una altra ciutat inspirada parcialment en la segona làmina de la sèrie J. Rigaud núm. 178.

La palabra «Barcelone» aparece manuscrita, sobre la corrección del nombre de otra ciudad, inspirada parcialmente en la segunda lámina de la serie J. Rigaud núm. 178.

The word “Barcelone” is written in manuscript over the correction of the name of another city, inspired in part by the second plate of the series by J. Rigaud no. 178.

Previous
208 / 747
Next