210

CHÉREAU II, Jacques-Simon; [RIGAUD, Jacques]

París, c. 1789-1794
210

VUE DU SIEGE DE DRESDE. CIUDAD DE DRESDE ASITEADA [inscripció invertida] [s.] · [inscripción invertida] [s.] · [inscription reversed] [t.]

Nº 20. [s.d.] · [s.d.] · [t.r.]

Vue Perspective du siége de la Ville de Dresde. [i.e.] · [i.iz.] · [b.l.]

Ciudad de Dresde Asiteada [i.d.] · [i.d.] · [b.r.]

A Paris chez J. Chereau rue St. Jacques au dessus de la Fontaine St. Severin nº 257 [i.] · [i.] · [b.]

 

28,1 (25,2) x 38,7 cm

Nota

Denominació equivocada. Reprèn la segona làmina de la sèrie de J. Rigaud, relatant el setge de Barcelona de 1714. Núm. 178

Denominación equivocada. Recoge la segunda lámina de la serie de J. Rigaud, relatando el sitio de Barcelona de 1714. Núm. 178

Erroneous designation. Based on the second plate of the series by J. Rigaud depicting the siege of Barcelona in 1714. Núm. 178

Variants · Variantes

A: la reproduïda · La reproducida. · The version shown.

B: A Paris chez Basset rue S. Jacques a Se. Genevieve. [i.] És la làmina 211. · [i.] Es la lámina 211. · [b.] This is plate 211.