211

BASSET, Paul André; [RIGAUD, Jacques]

211

VUE DU SIEGE DE DRESDE. CIUDAD DE DRESDE ASITEADA. [inscripció invertida] [s.] · [inscripción invertida] [s.] · [inscription reversed] [t.]

Nº 20. [s.d.] · [s.d.] · [t.r.]

Vue Perspective du siége de la Ville de Dresde [i.e.] · [i.iz.] · [b.l.]

Ciudad de Dresde Asiteada [i.d.] · [i.d.] · [b.r.]

A Paris chez Basset rue S. Jacques a Se.Genevieve [i.] · [i.] · [b.]

 

28,1 (25,2) x 38,7 cm

Nota

Denominació equivocada. Inspirada parcialment en la segona làmina de la sèrie J. Rigaud núm. 178.

Denominación equivocada. Inspirada parcialmente en la segunda lámina de la serie J. Rigaud núm. 178.

Erroneous designation. Inspired in part by the second plate of the series by J. Rigaud no. 178.

Variants · Variantes

A: És la lámina 210. · Es la lámina 210. · This is plate 210.

B: La reproduïda. · La reproducida. · The version shown.