214

CHÉREAU II, Jacques-Simon; [RIGAUD, Jacques]

214

[Barcelona]

SIÉGE de BERGOPZOOM [inscripció invertida] [s.] · [inscripción invertida] [s.] · [inscription reversed] [t.]

Siége de BERGOPZOOM Commandé par Mr. Le Maréchal de LOWENDAL. /

Sitio de la plaza de Bergopzom ganada por Lamada Francesa a las ordenes del Mariscal de Lowendal. [i.] · [i.] · [b.]

A Paris chez J. Chereau rue St. Jacques au dessus de la Fontaine St. Severin aux 2 Colonnes N.º 257. [i.d.] · [i.d.] · [b.r.]

N.º 148 [s.d.] · [s.d.] · [t.r.]

 

21,2 (19,9) x 40,4 cm

 

Vista òptica · Vista óptica · Optical view

Nota

Denominació equivocada. Còpia de la segona làmina de la sèrie de J. Rigaud: Núm. 178.

 

Denominación equivocada. Copia del segundo grabado de la serie de J. Rigaud: Núm. 178.

Wrong denomination. Copy of the second print of J. Rigaud: No. 178.

Variants · Variantes

A: La reproduïda. · La reproducida. · The version shown.

B: A Paris chez Basset rue St. Jacques a Se. Genevieve [i.d.] [c. 1800]. És la làmina 215. · [i.d.] [c. 1800]. Es la lámina 215. · [b.r.] [c. 1800]. This is plate 215.