215

BASSET, Paul André; [RIGAUD, Jacques]

215

[Barcelona]

SIÉGE de BERGOPZOOM [inscripció invertida] [s.] · [inscripción invertida] [s.] · [inscription reversed] [t.]

Siége de BERGOPZOOM Commandé par Mr. Le Maréchal de LOWENDAL. /

Sitio de la plaza de Bergopzom ganada por Lamada Francesa a las ordenes del Mariscal de Lowendal. [i.] · [i] · [b]

A Paris chez Basset rue S. Jacques a Se. Genevieve [i.d.] · [i.d.] · [b.r.]

 

21,2 (19,9) x 40,4 cm

 

Vista òptica · Vista óptica · Optical view

Nota

Denominació equivocada. Còpia de la segona làmina de la sèrie de J. Rigaud: Núm. 178.

 

Denominación equivocada. Copia del segundo grabado de la serie de J. Rigaud: Núm. 178.

Wrong denomination. Copy of the second print of J. Rigaud: No. 178.

Variants · Variantes

A: És la làmina 214. · Es la lámina 214. · This is plate 214.

B: La reproduïda. · La reproducida. · The version shown.