271

GIRALT, Bartomeu

Barcelona, 1711
271

[Barcelona] COBLAS EN HONOR DE LA GLORIOSA VERGE, Y MARTIR / SANTA EULALIA, / PATRONA DE LA EXCELENTISSIMA CIUTAT DE BARCELONA. [Text tipogràfic] · [Texto tipográfico] · [Typographic text] · [s.] · [s.] · [t.] BARCELONA: En la Estampa de BARTOMEU GIRALT, Any 1711.  [Text tipogràfic] · [Texto tipográfico] · [Typographic text] · [i.] · [i.] · [b.]

 

11 x 8,3 cm

Nota

A l’estampa reproduïda, hi manca una orla semblant a la del núm. 272.

A la estampa reproducida le falta una orla igual a la del núm. 272.

The print reproduced is without a decorative border similar to that of No. 272.