37

SCHERM, Laurens; MORTIER, Pieter

Amsterdam, 1692
37

Plan / de la Ville / de / Barcelone [s.e.] · [s.iz.] · [t.l.]

Table [:] A.-R. [s.d.] · [s.d.] · [t.r.]

Eschelle de 300 th. [oises] · [=1,9 cm] [s.e.] · [s.iz.] · [t.l.]

 

10,7 x 14,9 cm

Còpia del plànol de S. de Beaulieu (núms. 32 i 35) feta per Laurens Scherm. Inclòs en un full que duu el títol “Pour la carte de Catalogne”, amb set plànols de localitats fortificades catalanes i la vista del castell de Montjuïc.· Copia del plano de S. de Beaulieu (números 32 y 35) hecha por Laurens Scherm. Incluído en una hoja que lleva el título “Pour la carte de Catalogne”, con siete planos de localidades fortificadas catalanas y la vista del castillo de Montjuïc. · Copy of the plan of S. de Beaulieu (no. 32 and 35) by Laurens Scherm. Included in a sheet entitled «Pour la carte de Catalogne», with seven plans of fortified catalan towns and cities and a view of Montjuïc castle.

Fou publicat a Amsterdam en edició pirata per Pieter Mortier. · Fue publicado en Amsterdam en edición pirata por Pieter Mortier. · This was published in Amsterdam in a pirated edition by Pieter Mortier.

In

Atlas nouveau contenant … Estats Republiques & Peuples quisy trouvent à present. Par le Sr. Sanson, geopgraphe ordinaire du Roy … A Paris chez Hubert Iaillot Ioignant les grands Augustins, aux deux globes avec privilge du Roy M. DC. XCII. [Amsterdam: P. Mortier] i a algunes edicions posteriors. Fol.