431

Anònim · Anónimo · Anonymous

París?, c. 1842
431

(Vue de Barcelone et de Montjuich.) [i.] [títol liminar tipogràfic] · [i.] [título liminar tipográfico] · [b.] [introductory typographic title]

 

13,5 x 23,3 cm

Variants · Variantes

A: És la làmina núm. 430. · Es la lámina núm. 430. · This is plate no. 430.

B: La reproduïda. · La reproducida. · The version shown.

C: És la làmina núm. 432. · Es la lámina núm. 432. · This is plate no. 432