447

LANGHANS; MEDAU, C. W.

Praga [Praha], Litoměřice, c. 1840
447

Barcelona. [i.] · [i.] · [b.]

C.W. Medau in Prag & Leitmeritz [i.e.] · [i.iz.] · [b.l.]

Langhans grav. [i.d.] · [i.d.] · [b.r.]

16,3 (15,1) x 20,2 cm

Variants · Variantes

A: La reproduïda. · La reproducida. · The version shown.

B: Canvien la factura i la situació de les figures de primer terme. Regrava diversos elements de l’estampa. És la làmina núm. 448. · Cambian detalles y la situación de las primeras figuras. Diversos elementos de la estampa han sido regrabados. Es la lámina núm. 448. · Changes to details and the position of the first figures. Various elements in the print engraved again. This is plate no. 448.