46

ESNAULT [ESNAUTS], Jacques; RAPILLY, Michel

París, 1773-1797
46

BARCELONE [s.] · [s.] · [t.] BARCELONE, Ville Capitale de la Principauté / Catalogne scituée sur la mer Mediterranée. [i.] · [i.] · [b.] F… [Text raspat] · [Texto raspado] · [Scratched out text] à Paris chés Esnauts et Rapilly rue St Jacques à la Ville de Coutances. [i.] · [i.] · [b.] Nº 28 [s.d.] [Llegenda] · [s.d.] [Leyenda] · [t.r.] [Legend] 1-29. [i.] · [i.] · [b.]  [1773-1797]

 

34,2 (32,6) x 51,5 cm

Variants · Variantes

A: … Mediterranée. / Fait par Aveline et se vend à Paris sur le Petit Pont [i.] 30 núm a la llegenda explicativa i no hi està representada la Ciutadella. · [i.] 30 núm a la leyenda explicativa y la Ciutadella no está representada. · [b.] number 30 in the explanatory legend and the ciutadella are not shown. [P. Aveline, c. 1697-1722]. És la làmina núm. 45. · Es la lámina núm. 45. · This is plate no. 45.

B: … Mediterranée. / Fait par Aveline et se vend à Paris rue S. Jacques a la Reine de France [i.]. Elimina edificacions i altres figures als terrenys de la futura Barceloneta i, al barri de la Ribera, hi representa la Ciutadella. A la llegenda explicativa numerada canvia les llegendes 

 

corresponents als núm. 13 i al 15, elimina els núm. 16, 17, 18, 24 i 30 i tota la columna a la dreta del títol. · [i.]. Elimina edificaciones y otras figuras en los terrenos de la futura Barceloneta y coloca la «Ciutadella» en el barrio de la Ribera. En la leyenda explicativa cambia la de los números 13 y 15, elimina los números 16, 17, 18, 24 y 30 y toda la columna a la derecha del título. · [b.]. Buildings and other figures have been removed from the land where Barceloneta was later to be built and the «Ciutadella» fortress has been placed in the Ribera district. In the explanatory legend, numbers 13 and 15 have been changed, and numbers 16, 17, 18, 24 and 30 and the entire right column of the title have been removed. [A. Aveline, c. 1737-1743]

 

C: Nº 4 [s.d.] · [s.d.] · [t.r.] [c. 1737-1743]

D: … Mediterranée. / F. … [text raspat] · [texto raspado] · [scratched out text] à Paris chés Charpentier rue S. Jacques au Coq. [i.] · [i.] · [b.] [1743-1760].

E: … Mediterranée. / F. … [text raspat] · [texto raspado] · [scratched out text] à Paris chés Chereau rue S. Jacques [i.] · [i.] · [b.] [1760-1767]

F: … Mediterranée. / F. … [text raspat] · [texto raspado] · [scratched out text] à Paris chés Daumont [i.] · [i.] · [b.] [1767-1775].

G: La reproduïda. · La reproducida. · The version shown.

H: … Mediterranée. / A Paris chez Jean, rue Jean de Beauvais, N° 32 [i.] · [i.] · [b.] 118 [s.d.] · [s.d.] · [t.r.] [1797 – c. 1815].