465

SAURÍ, Manuel; MATAS, Joseph

Barcelona, 1862
465

PLANO / de la ciudad / DE / BARCELONA /

MANUEL SAURI Y JOSÉ MATAS / Editores / 1862. [s.d.] · [s.d.] · [t.r.] 

Véndese en la librería de SAURÍ, calle Ancha. [i.e.] · [i.iz.] · [b.l.]

EDIFICIOS PÚBLICOS. [:] A.-Z.; AA.-FF. PARROQUIAS. [:] a.-p.

EDIFICIOS DE INSTRUCCION. [:] q.-z.; aa.-dd. BALUARTES QUE HABIA / antes del derribo. [:] 1-16 [e.] · [iz.] · [l.] · [tipogràfic] · [tipográfico] · [typographic

CALLES CUYO NOMBRE NO HA PODIDO / continuarse en el plano. [:] 1-101 [d.] · [d.] · [r.] · [tipogràfic] · [tipográfico] · [typographic

[Escala] · [Escala] · [Scale] 500 Varas cast.s [= 6,4 cm] · [i.e.] · [i.iz.] · [b.l.]

 

40,3 x 58 cm

Variants · Variantes

A: És la làmina núm. 463. · Es la lámina 463. · This is plate no. 463

B: És la làmina núm. 464. · Es la lámina 464. · This is plate no. 464.

C: … 1855. [s.d.] · [s.d.] · [t.r.] Imp. de la viuda de SAURI E HIJO, calle Ancha. [i.e.] Reordena l’apartat “EDIFICIOS PUBLICOS”, a l’apartat “BALUARTES” elimina els números 14-16 i afegeix: “Las murallas y

 

 

fuertes de los Baluartes de la parte de tierra fueron derribados en 1854”. [e.] · [i.iz.] Se ordena de nuevo el apartado “EDIFICIOS PUBLICOS”. En el apartado “BALUARTES” se eliminan los números 14-16 y se añade: “Las murallas y fuertes de los Baluartes de la parte de tierra fueron derribados en 1854”. [iz.] · [b.l.] The section “EDIFICIOS

 

PUBLICOS” has been rearranged. In the section “BALUARTES”, numbers 14-16 have been removed and “Las murallas y fuertes de los Baluartes de la parte de tierra fueron derribados en 1854” has been added. [l.] 

D: La reproduïda. · La reproducida. · The version shown.