47

JOLLAIN, François-Gérard

París, 1694
47
47

BARCELONNE [s.] · [s.] · [t.]

 

10,3 x 20,3 cm

Finestra situada a la part inferior d’un full gravat (39,7 x 48,2 cm) · Viñeta situada en la parte inferior de una hoja grabada (39,7 x 48,2 cm) · Vignette in the bottom part of an engraved sheet (39.7 x 48.2 cm)

Les Conquestes / DE / LOUIS LE GRAND / En l’Année 1693 / et 1694 i centrat en un mapa de Catalunya (18 x 25 cm) titulat CARTE / DE LA / PRINCIPAUTÉ / DE / CATALOGNE. [i.d.] · [i.d.] · [b.r.]

A Paris Chez F. Gerard Iollain rue St Iacques a l’Enfant Iesus. [i.e.] · [i.iz.] · [b.l.]

El conjunt és voltat d’al·legories, representacions de batalles i elements ornamentals. · Alegorías, representaciones de batallas y adornos enmarcan el conjunto. · Allegories, images from battles and decorative features form a border.

Nota

Hi ha dos altres estats amb el títol: Les Conquestes / DE / LOUIS LE GRAND / En l’année 1693. En el primer, BARCELONNE és substituït per un calendari titulat ALMANACH POUR L’ANNEE M.DC.XCIV i [s.] tot el conjunt és encapçalat per un gravat amb el títol: CHARLEROY / Reduit à l’obeissance de sa Majesté … [s.]. El conjunt mesura 84,5 x 50,8 cm. (Champier: p. 112 [3]) A l’altre estat es substitueix la CARTE / DE LA / PRINCIPAUTÉ / DE / CATALOGNE per: LA SIGNALEE DEFAITE DES CONFEDEREZ A LA MARSAILLE [s.] (BN XVII: Jollain, Gerard II, 66)

 

Existen dos estados más con el título: Les Conquestes / DE / LOUIS LE GRAND / En l’Année 1693. En el primero, el grabado de BARCELONNE queda sustituido por un calendario con el título: ALMANACH POUR L’ANNEE M.DC.XCIV y [s.] el conjunto está encabezado con un grabado titulado: CHARLE ROY / Réduit à l’obéissance de sa Majesté … [s.] El conjunto mide 84,5 x 50,8 cm. (Champier: p. 112 [3]) En el otro estado se sustituye: la CARTE / DE LA / PRINCIPAUTE / DE / CATALOGNE por: LA SIGNALEE DEFAITE DES CONFEDEREZ A LA MARSAILLE [s.] (BN XVII: Jollain, Gerard II, 66)

 

There are two other states with the title: Les Conquestes / DE / LOUIS LE GRAND / En l’Année 1693. In the first, BARCELONNE is replaced by a calendar entitled: ALMANACH POUR L’ANNEE M.DC.XCIV and [t.] the whole is headed with an engraving with the title: CHARLEROY/ Reduit à l’obeissance de sa Majesté… [t.]. The whole measures 84.5 x 50.8 cm (Champier: p. 112 [3]). In the other state the CARTE / DE LA / PRINCIPAUTE / DE / CATALOGNE is replaced by: LA SIGNALEE DEFAITE DES CONFEDEREZ A LA MARSAILLE [t.] (BN XVII: Jollain, Gerard II, 66).