481

ESTRUCH i JORDAN, Domènec; GORCHS i CASADEVALL Tomàs

Barcelona, 1842
481

VISTA DE BARCELONA BOMBARDEADA EN 1842. [s.] · [s.] · [t.] 

GRABADO POR D. ESTRUCH. [i.e.] · [i.iz.] · [b.l.] · [tipogràfic] · [tipográfico] · [typographic]

IMPRENTA DE TOMAS GORCHS. [i.d.] [tipogràfic] · [i.d.] [tipográfico] · [b.r.] [typographic]

[Llegenda] · [Leyenda] · [Legend] 1.-16. [i.] · [i] · [b]

 

12,2 (11,2) x 23,3 cm

 

[Foli] · [Folio] · [Folio]  24,6 x 39,1 cm

Nota

És el mateix gravat que el reproduït a la làmina núm. 480, amb ampliació d’1,5 cm a l’esquerra per mostrar més àmpliament la muntanya de Montjuïc amb el castell i les trajectòries dels projectils en el bombardeig de Barcelona.

Rodejat d’un text tipogràfic, encapçalat pel títol: UN CASTILLO Y UNA CIUDAD / Ó SEA / MONJUICH Y BARCELONA i signat en alguns exemplars amb les inicials J. B.

 

Es el mismo grabado que el reproducido en la lámina núm. 480, con ampliación de 1,5 cm a la izquierda para mostrar más ampliamente la montaña de Montjuïc con el castillo y las trayectorias de los proyectiles en el bombardeo de Barcelona.

Rodeado de un texto tipográfico, encabezado por el título: UN CASTILLO Y UNA CIUDAD / Ó SEA / MONJUICH Y BARCELONA y firmado en algunos ejemplares con las iniciales J. B.

 

This is the same print as that reproduced in Plate No 480, with an additional 1.5 cm in order to give a wider view of Montjuïc Mountain with the castle and the missile trajectories of the bombardment of Barcelona.

Surrounded by typographic text at right, left and back, with the heading: UN CASTILLO Y UNA CIUDAD / Ó SEA / MONJUICH Y BARCELONA and some copies are signed with the initials J.B.