504

BENOIST; CATTIER

París, c. 1850
504

Barcelonne. [i.] · [i.] · [b.]

[ESP] AGNE. [i.e.] · [i.iz.] · [b.l.]/

Benoist. [i.e.] · [i.iz.] · [b.l.]

[Imp. Lith. de Cattier, rue de Lancry. / 12] · [i.d.] · [i.d.] · [b.r.]

13 (10,7) x 15 cm

Nota

Forma part d’un conjunt de vistes amb el títol probable: SOUVENIR D’ESPAGNE.

A l’exemplar de la BN de París, la paraula ESPAGNE està retallada com en el reproduït, però hi figura la inscripció inferior dreta.

Forma parte de un conjunto de vistas con el título probable: SOUVENIR D’ESPAGNE.

En el ejemplar de la BN de París, la palabra ESPAGNE está recortada como en el que reproducimos, pero figura la inscripción inferior derecha.

It is part of a set of views probably entitled: SOUVENIR D’ESPAGNE.

In the copy of the BN in Paris a part of the word ESPAGNE has been cut out as in the one reproduced here, but it shows the lower right inscription.