515

ROUARGUE, Emile

París, c. 1850
515

BARCELONE. [i.] · [i.] · [b.]

Rouargue sc. [i.d.] · [i.d.] · [b.r.]

Impie. F. Chardon ainé, 30. r. Hautefeuille, Paris. [i.d.] · [i.d.] · [b.r.]

[requadre] · [recuadro] · [frame]

12,7 (10,2) x 16,7 (15) cm

Nota

Per discernir que no és el núm. 514 retallat a la part inferior, cal que hi hagi, com a l’exemplar reproduït, un marge superior a 1,5 cm per sota de la inscripció BARCELONE.

Para discernir que no es el núm. 514 recortado en su parte inferior, es necesario que exista, como en el ejemplar reproducido, un margen superior a 1,5 cm por debajo de la inscripción BARCELONE.

To distinguish it from no. 514 cut in its lower part, there must be, as in the copy reproduced here, a margin wider than 1,5 cm below the inscription BARCELONE.

Variants · Variantes

A: És la làmina núm. 511. · Es la lámina núm. 511. · This is plate no. 511.

B: És la làmina núm. 512. · Es la lámina núm. 512. · This is plate no. 512.

 

 

C: És la làmina núm. 513. · Es la lámina núm. 513. · This is plate no. 513.

D: És la làmina núm. 514. · Es la lámina núm. 514. · This is plate no. 514.

 

E: La reproduïda. · La reproducida. · The version shown.