543

ALSAMORA, Onofre

Barcelona, 1857-1862
543

BARCELONA À VISTA DE PÁJARO [i.] · [i.] · [b.]

Lit. Catalana, Rambla de los Estudios N.˚ 1 [i.e.] · [i.iz.] · [b.l.]

Dib.˚ Del nat.l y Lit˚. Por O. Alsamora. [i.d.] · [i.d.] · [b.r.]

43 (40,5) x 57,5 cm

Nota

L’exemplar reproduït no mostra cap de les llegendes.

El ejemplar reproducido no muestra ninguna de las leyendas.

The copy reproduced here does not show any of the legends.

Previous
543 / 747
Next