543

ALSAMORA, Onofre

Barcelona, 1857-1862
543

BARCELONA À VISTA DE PÁJARO [i.] · [i.] · [b.]

Lit. Catalana, Rambla de los Estudios N.˚ 1 [i.e.] · [i.iz.] · [b.l.]

Dib.˚ Del nat.l y Lit˚. Por O. Alsamora. [i.d.] · [i.d.] · [b.r.]

43 (40,5) x 57,5 cm

Nota

L’exemplar reproduït no mostra cap de les llegendes.

El ejemplar reproducido no muestra ninguna de las leyendas.

The copy reproduced here does not show any of the legends.