565

OLANO, José de; CASTELUCHO i VENDRELL, Antoni; NOBAS Y BONET; LITOGRAFIA INDUSTRIAL

Barcelona, c. 1890
565

PROYECTO DE DISTRIBUCION INTERIOR DEL PUERTO DE BARCELONA [i.] · [i.] · [b.]

Por el Ingeniero / José de Olano [i.] · [i.] · [b.]

Nobas y Bonet. Foto-Lit. [i.e.] · [i.iz.] · [b.l.]

Olano [i.d.] [dins la litografia] · [i.d.] [dentro de la litografía] · [b.r.] [in the lithograph]

Lit. Industrial Rambla-20 Barna. [i.d.] · [i.d.] · [b.r.]

CASTELUCHO. [i.e.] [dins del gravat] · [i.iz.] [dentro del grabado] · [b.l.] [in the engraving]

 

29 x 45,5 cm

Variants · Variantes

A: La reproduïda. · La reproducida. · The version shown.

B: Requadra la litografia. Afegeix: PUERTO DE BARCELONA [s.]. Canvia la llegenda [i.] per: PROYECTO DE DISTRIBUCION INTERIOR POR EL INGENIERO / José de Olano [i.] Canvia la grafia

 

[i.e.] per: NOBAS Y BONET. FOTO.LIT. [i.e.] · Recuadra la litografía. Añade: PUERTO DE BARCELONA [s.]. Cambia la leyenda [i.] por: PROYECTO DE DISTRIBUCION INTERIOR POR EL INGENIERO / José de Olano [i.] Cambia la grafía [i.iz.] por: NOBAS Y BONET. FOTO.LIT. [i.iz.] · 

 

Frames the lithograph. PUERTO DE BARCELONA [t.] has been added. The legend [b.] has been changed to: PROYECTO DE DISTRIBUCION INTERIOR POR EL INGENIERO / José de Olano [b.]. The spelling [b.l.] has been changed to: NOBAS Y BONET. FOTO.LIT. [b.l.].