572

MEDINA, J.

572
572

Escolleras del Puerto. [i.e.] [1a secció] · [i.iz.] [1a sección] · [b.l.] [1st section]  

Castillo de Monjuich y Antepuerto. [i.d.] [1a secció] · [i.d.] [1a sección] · [b.r.] [1st section]

Puerto y vista general de Barcelona mirada desde la Barceloneta. [i.e.] [2a secció] · [i.iz.] [2a sección] · [b.l.] [2nd section]

Vuelta del Puerto-Riba y Barceloneta. [i.d.] [2a secció] · [i.d.] [2a sección] · [b.r.] [2nd section]

 

7,2 (6,5) x 145,8 cm

 

[en 3 seccions] · [en 3 secciones] · [in 3 sections]

Nota

Vista sud de la façana marítima en tres seccions acoblables. Forma part d’un conjunt de catorze vistes generals i parcials de zones i monuments de Barcelona en un full litografiat (45,2 x 62,5 cm). Al verso, propaganda de la casa J. Medina. Rambla Santa Mónica 27. Barcelona (Casa fundada en el año 1850).

 

Vista sur de la fachada marítima en tres secciones acoplables. Forma parte de un conjunto de catorce vistas generales y parciales de zonas y monumentos de Barcelona en una hoja litografiada (45,2 x 62,5 cm). En el verso, propaganda de la casa J. Medina. Rambla Santa Mónica 27. Barcelona (Casa fundada en el año 1850).

 

This is the view S. of the maritime front divided into 3 connecting sections. It is part of a set of fourteen general and partial views of areas and monuments in Barcelona on a lithograph (45.2 x 62.5 cm). On the back there is advertising of the firm J. Medina, Rambla Santa Mónica 27, Barcelona (Casa fundada en el año 1850).