578

DURLACHER, L.

Dresden, 1888
578

BARCELONA VISTA DOMADA DE FRENTE. [i.] · [i.] · [b.] 

 

6 x 9,8 cm

Nota

Forma part d’un desplegable amb dotze vistes realitzades amb motiu de l’Exposició Universal de 1888. A l’última vista, hi figura la inscripció següent: EDIT: L. DURLACHER, DRESDE: MAISON À PARIS 2 RUE DES HAUDRIETTES, i a la coberta: BARCELONA.

Forma parte de un desplegable con doce vistas realizadas con motivo de la Exposición Universal de 1888. En la última vista figura la siguiente inscripción: EDIT: L. DURLACHER, DRESDE: MAISON À PARIS 2 RUE DES HAUDRIETTES, y en la cubierta: BARCELONA.

Part of a folder with twelve views made to mark the occasion of the World Fair of 1888. In the last view there is the following inscription: EDIT: L. DURLACHER, DRESDE: MAISON À PARIS 2 RUE DES HAUDRIETTES, and on the cover: BARCELONA.