617

BUQUERAS, P.; ALIER, J.

Barcelona, 1881
617

1881. PLANO DE BARCELONA Y SU ENSANCHE 1881. [s.] · [s.] · [t.]

Es Propiedad de la Guia Consultiva [i.e.] · [i.iz.] · [b.l.]

Dibujado y combinado por P. Buqueras, Maestro de Obras. [i.] · [i.] · [b.]

Lit Alier, Escudillers, 89. [i.d.] · [i.d.] · [b.r.]

PARROQUIAS. [:] a0, I-XIX; IGLESIAS Y CAPILLAS. [:] b.-z.; En el Ensanche. [:] a.-j. [e.] · [iz.] · [l.]

Escala de 1 por 10.000. [i.d.] · [i.d.] · [b.r.]

 

43,4 (41,5) x 61,4 (56,5) cm

Variants · Variantes

A: La reproduïda. · La reproducida. · The version shown.

B: 1884 [s.]. La situació de la Fàbrica Batlló és errònia · La fecha es 1884 [s.]. La situación de la Fábrica Batlló esta equivocada · Dated 1884 [t.]. The Fàbrica Batlló factory is wrongly sited.

 

C: 1887 [s.] · La fecha es 1887 [s.] · Dated 1887 [t.] Lit Alier, Balmes, 12 (Pza. Cataluña) [i.d.]. És la làmina núm. 618. · [i.d.]. Es la lámina núm. 618. · [b.r.]. This is plate no. 618.

D: 1891 [s.]. És la làmina núm. 619. · La fecha es 1891 [s.]. Es la lámina núm. 619. · Dated 1891 [t.]. This is plate no. 619

 

E: Elimina la data [s.], substitueix la llegenda [i.d.] per: · Elimina la fecha [s.], substituye la leyenda [i.d.] por: · The date [t.] has been removed, and the legend [b.r.] has been replaced with: J. Thomas Barcelona. [1895]. És la làmina núm. 620. · Es la lámina núm. 620. · This is plate no. 620.