618

BUQUERAS, P.; ALIER, J.

Barcelona, 1887
618

1887. PLANO DE BARCELONA Y SU ENSANCHE 1887. [s.] · [s.] · [t.]

Es Propiedad de la Guia Consultiva [i.e.] · [i.iz.] · [b.l.]

Dibujado y combinado por P. Buqueras, Maestro de Obras. [i.] · [i.] · [b.]

Lit Alier, Balmes, 12 (Pza. Cataluña) [i.d.] · [i.d.] · [b.r.]

PARROQUIAS. [:] a0, I-XIX; IGLESIAS Y CAPILLAS. [:] b.-z.; En el Ensanche. [:] a.-j. [e.] · [iz.] · [l.]

Escala de 1 por 10.000. [i.d.] · [i.d.] · [b.r.]

 

43,4 (41,5) x 61,4 (56,5) cm

In

Guía y Plano de Barcelona y su Ensanche. Dirección-Administración de la Guía Consultiva. Calle de Jovellanos, Barcelona. [1887]. 8vo.

Variants · Variantes

A: És la làmina núm. 617. · Es la lámina núm. 617. · This is plate no. 617.

B: Cfr. làmina núm. 617. · Cfr. lámina núm. 617. · Cfr. plate no. 617.

 

C: La reproduïda. · La reproducida. · The version shown.

D: És la làmina núm. 619. · Es la lámina núm. 619. · This is plate no. 619.

 

E: És la làmina núm. 620. · Es la lámina núm. 620. · This is plate no. 620.