634

LITOGRAFIA ARTÍSTICA; [El Cid]

Barcelona, 1888
634

PLANO DE BARCELONA CON LA PARTE PRINCIPAL DE SU ENSANCHE [s.] · [s.] · [t.]

GRAN SASTRERIA / EL CID / AVIÑO, 7. / Esquina á la de Fernando / BARCELONA / Carrera de S.n Gerónimo. 5 / MADRID [i.e.] · [i.iz.] · [b.l.]

Gran Bazar, EL CID [i.e.] · [i.iz.] · [b.l.]

Lit. Artística. Barcelona [verso]

Escala de 1 por 5000 metros. [i.] · [i.] · [b.]

39 (36,7) x 28,8 cm

Variants · Variantes

A: És la làmina núm. 633. · Es la lámina núm. 633. · This is plate no. 633.

B: La reproduïda. · La reproducida. · The version shown.