635

CALVET i BOIX, J.

Barcelona, 1887
635

PLANO / INDUSTRIAL Y COMERCIAL / de BARCELONA. /

de J. Calvet Boix / año de 1887. [i.e.] · [i.iz.] · [b.l.]

Tipografia La Academia. Ronda de la Universidad, 6 – Barcelona [i.d.] · [i.d.] · [b.r.]

NOMENCLATURA de las calles y pla-/ zas de Barcelona por órden alfabético [e.] · [iz.] · [l.] i [d.] · [d.] · [r.]

[Escala · Escala · Scale c: 1:7,500]

88,5 (56) x 128,5 (101) cm