656

THOMAS i CIA.

Barcelona, 1891
656

PLANO / DEL / TERMINO MUNICIPAL / DE / BARCELONA / 1891. [s.e.] · [s.iz.] · [t.l.] 

ORDENANZAS MUNICIPALES / APÉNDICE / No 1. / (b) [s.e.] · [s.iz.] · [t.l.] 

FOT. LIT THOMAS & CA BARCELONA [i.d.] · [i.d.] · [b.r.]

[Escala] · [Escala] · [Scale] 1000 Metros [= 12 cm] [1:8.333] · [i.d.] · [i.d.] · [b.r.]

 

50 (49,5) x 65 cm 

Nota

Plegat i relligat amb els núm. 655 i 657 dins unes tapes amb el títol: Ordenanzas Municipales / de / Barcelona / Planos / 1891.

 

Doblado y encuadernado con los núm. 655 y 657 dentro de unas tapas con el título: Ordenanzas Municipales / de / Barcelona / Planos / 1891.

 

Folded and bound together with number 655 and 657 in covers under the title: Ordenanzas Municipales / de / Barcelona / Planos / 1891.