699

ALLARD, Abraham

Amsterdam , 1708
699

Ter gelukkiger AANKOMST van Hare Majesteit / ELISABETH CHRISTINA JULIANA, / Door Gods genade / KONINGIN VAN SPANJE, / De Doorluchtige Gemaalin van / KONING KAREL de III. / Tot Barcelona, den 28. July 1708. hebbende haar openbaare intreede gedaan den volgenden 4. Augusti. [s.] [tipogràfic] · [s.] [tipográfico] · [t.] [typographic]

Te Amsterdam, by ABRAHAM ALLARD, op den Dam, met Privilegie. [i.] [tipogràfic] · [i.] [tipográfico] · [b.] [typographic]

 

20,4 x 27,4 cm

Previous
699 / 747
Next