703

TORNER II, Josep

Barcelona, c. 1843
703

PROEZAS Y HAZAÑAS / DE / LA JAMANCIA / EN 1845. [?] [1843] · [s.] · [s.] · [t.]

Barcelona: Librería de José TORNER, bajada del Regomí. [i.] [tipogràfic] · [i.] [tipográfico] · [b.] [typographic]

 

28 (28,4) x 38,5 cm.

 

[Vinyeta] · [Viñeta] · [Vignette] 

Vista de Barcelona: 2,5 x 12 cm

Nota

La Jamància és el nom que es dóna a la darrera de les Bullangues que s’estenen de 1836 a 1843. La data que sembla dir 1845 és un error o simplement una confusió tipogràfica deguda a la gran similitud dels caràcters 3 i 5 en la tipografia de l’època.

 

La Jamancia es el nombre que se da a la última de las Bullangas que se extienden de 1836 a 1843.La fecha que parece decir 1845 es un error o simplemente una confusión tipográfica debida a la gran similitud de los caracteres 3 y 5 en la tipografía de la época.

 

The Jamància is the name given to the last of the Bullangues (Riots) between 1836 and 1843.The date seems to be 1845, but it is either an error or merely a typographical mistake due to the great similarity of characters 3 and 5 in the typography of the time.