718

CARNO

Barcelona ?, c. 1860
718

Felipe V sitia á Barcelona. [i.] [inscripció tipogràfica liminar] · [i.] [inscripción tipográfica liminar] · [b.] [introductory typographic title] 

 

CARNO [i.] [dins del gravat] · [i.] [dentro del grabado] · [b.] [in the engraving]

 

12 x 8 cm