1 - H. Hohenberg, G. Braun

La primera vista de Barcelona en gravat. Va ser publicada en l’Atles Civitates Orbis Terrarum, que recull de manera sistemàtica i per primera vegada un conjunt de ciutats europees. És una vista general sobre Barcelona, feta des de la muntanya de Montjuïc que és el mirador natural sobre la ciutat, tal com indiquen els petits turons del primer terme de la imatge. A continuació, hi ha les hortes de Sant Bertran representat com un espai agrícola i després el conjunt de la ciutat, ben delimitat per la muralla medieval que, en el tram proper a l’edifici de les Drassanes –ben visible al costat de la costa-, va ser finalitzada a principis del segle XVI. La zona del Raval es presenta molt poc edificada i destinada a usos agrícoles, almenys en la seva part baixa, cosa que permet distingir el primer circuit de muralla medieval que tancava la ciutat per les Rambles. A partir d’aquest punt, la ciutat és més compacta i es ressalten els edificis religiosos més importants. La vista urbana queda encaixada en un territori que és el del Pla de Barcelona amb un fons compost per la serralada litoral.

El dibuix original data segurament de 1535. El seu autor probable va ser Jan Cornelisz Vermeyen, un artista flamenc que l’hauria fet amb motiu de la campanya de la Conquesta de Tunis que l’emperador Carles V va portar a terme en aquella data. La seva expedició va sortir del port de Barcelona i per commemorar-ho es van fer uns tapissos amb diverses vistes sobre la ciutat amb les tropes reials. La ciutat representada per Vermeyen encara no té les reformes urbanes realitzades al llarg del segle XVI, com el Baluard de Drassanes, una de les primeres modificacions de l’etapa moderna fetes sobre la muralla medieval.

Això significa que la primera vista impresa que tenim de Barcelona és encara la ciutat com havia quedat configurada en l’etapa medieval. El gravat del Civitates s’anirà repetint amb poques variacions respecte la ciutat inclus per representar setges i d’altres esdeveniments bèl·lics.