71 - FER, Nicolas de; INSELIN, Charles

Barcelona, objectiu militar. Barcelona havia esdevingut un objectiu militar rellevant en el difícil equilibri de forces de les potències europees de l’època moderna. Es per això que la cartografia de la ciutat durant el segle XVII està lligada a l’interès militar, ja sigui per obtenir coneixement del territori i de les seves defenses, o bé per difondre els fets d’armes que s’hi van produir. En aquest darrer cas, la cartografia adquiria un marcat esperit propagandístic. El setge de Barcelona de 1697 per les tropes de Lluís XIV durant la Guerra dels Nou anys va ser un d’aquests episodis que va merèixer l’atenció dels cartògrafs que lloaven les glòries de la corona francesa. Aquest gravat n’és una mostra, amb dedicatòria inclosa al delfí del rei.

Millores en la representació de la ciutat. Nicolas de Fer havia publicat un plànol de la ciutat de Barcelona a la seva obra Les forces de l’Europe (cfr. N. 69). Ara, ofereix una nova versió de Barcelona molt més acurada, amb el títol “un Nou plànol de la ciutat”. La zona de la platja i el port ja mostra el que era la seva forma en aquell moment i el perímetre murallat de la ciutat, si bé no és mètricament perfecte, no presenta les acusades distorsions del plànol de 1695. A l’interior només es representa la muralla de la Rambla i alguns edificis destacats, però no s’hi dibuixa la trama viària. El gravat conté alguns elements que no es corresponen a la realitat, com ara el projecte del moll davant les Drassanes, i unes altres drassanes fora muralles.

Detalls del setge. Pel que fa estrictament a l’episodi militar que relata el gravat, l’autor mostra les trinxeres d’atac pel flanc septentrional de la ciutat, entre el Portal Nou -que s’estava fortificant de nou- i el portal de Jonqueres. Aquest fou el punt més castigat del setge terrestre dirigit pel duc de Vendôme, que va concentrar en aquesta àrea els atacs per fer caure la ciutat. Al mar es representen diferents vaixells de l’armada francesa, comandada per Victor-Marie d’Estrées, i que van participar activament en el bombardeig de la ciutat. El setge durà poc temps: del 5 de juny al 10 d’agost de 1697, data en la qual la ciutat va capitular.