205

Anònim · Anónimo · Anonymous; [RIGAUD, Jacques]

205

[Barcelona]

Vue de Bárcelonne [inscripció invertida] [s.] · [inscripción invertida] [s.] · [inscription reversed] [t.]

Siege de Barcellonne par les trouppes de france commandee par mr le Cte dHarcourt en 1635. [i.] · [i.] · [b.]

 

22 (19) x 41,2 cm

Nota

Només el títol [s.]  és en forma de vista òptica. Reprodueix la primera làmina de la sèrie de J. Rigaud, núm. 177, per mostrar un setge anterior.

Sólo el título · [s.] es en forma de vista óptica. Reproduce la primera lámina de la serie de J. Rigaud, núm. 177, para mostrar un asedio anterior.

Only the title · [t.] is in the form of an optical view, reproducing the first plate of series by J. Rigaud, no. 177, to depict an earlier siege.